SeneCura SeniorCentrum Havířov

Oslavy narozenin v SeniorCentru Havířov

Životní výročí našich klientů oslavujeme každý měsíc. V měsíci říjnu patřili k oslavencům mimo jiné i paní Jaruška a pan Karel, kteří přijímali gratulace k 90. narozeninám. Hvězdou narozeninové oslavy byla bezpochyby paní Jarka, která 11. 10. oslavila své 97. narozeniny. Všem třem byla předána kytička a obrovská gratulace. V měsíci listopadu se konala společná oslava říjnových a listopadových jubilantů, kde jsme si společně připili na zdraví.
V prosinci, na naší poslední oslavě letošního roku, byla kytička předána dalším třem jubilantům. Paní Zdenka oslavila 70. narozeniny a paní Eva s panem Leopoldem již 80.
Obou oslav se účastnili také příbuzní, kteří jsou při této významné události velmi vítáni. Na oslavách nechyběly dorty, šampaňské, zpěv a dobrá nálada.

 Další článek