SeneCura SeniorCentrum Havířov

Domov pro seniory

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku. Snažíme se vytvořit jim podmínky pro pokračování života tak, jak jsou zvyklí. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 50 let věku nebo věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí.

Cíl

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy (podpořit v soběstačnosti v oblasti stravování, hygieny, hybnosti).
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím.
 • Vytvářet podmínky pro aktivní trávení volného času a podpořit v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

 

Poskytované služby

Ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeniorCentrum Havířov dále poskytuje:

Zprostředkování pravidelné lékařské péče v naší ordinaci (praktický lékař, psychiatr).
Pohybový režim (např. nácvik chůze, cvičení s prvky jógy, bazální stimulace, společná cvičení apod.).
Pravidelné bohoslužby různých církví.
Terapeutickou zahradu Memory Garden – bezpečná část zahrady určená k samostatnému pohybu a pobytu klientů.
Zprostředkování kadeřnických a pedikérských služeb.

 

Sociální služba je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Havířova.

SeniorCentrum Havířov jedním pohledem

 • V provozu od roku 2015, kapacita DS 18 lůžek
 • Na každém patře společenská místnost pro setkávání s rodinou
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Wi-Fi v celém domově
 • Terapeutická zahrada Memory Garden pro trávení volného času
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie, aromaterapie
 • Obědy s výběrem ze dvou jídel, gurmánské týdny
 • Bohaté aktivizační programy, masáže, kadeřnice, pedikúra