SeneCura SeniorCentrum Havířov

Individuální aktivity s klienty SeniorCentra Havířov

V SeniorCentru Havířov můžou naši klienti trávit svůj volný čas výběrem z bohaté nabídky aktivit, které připravují naše aktivizační pracovnice. Každý si může vybrat podle svých možností, momentální nálady nebo podle svých zálib. Tyto aktivity probíhají na jednotlivých patrech ve společenských místnostech nebo v jídelně, kde se konají akce s větším počtem klientů.

Ovšem ne všichni klienti se můžou těchto aktivit účastnit. Také u imobilních klientů dbáme při aktivitách na jejich přání a potřeby. Zaměřujeme se zde na individuální aktivizaci. Mezi takovéto aktivity patří trénink kognitivních funkcí, při kterém se trénuje krátkodobá i dlouhodobá paměť. Dále pracujeme se vzpomínkami pomocí reminiscenční terapie. Návštěva zvířat u lůžka při zooterapiích je také způsob terapie, kdy se využívá pozitivního působení na psychickou stránku klientů. Dále využíváme smyslovou terapii rozpoznáváním chutí, vůní a vizuálních stimulů (aromaterapie, snoezelen). Také bazální stimulace nám pomáhá navázat kontakt dotekem a tím podporovat vnímání a komunikaci.

Samozřejmou součástí naší individuální aktivizace jsou i rehabilitační aktivity podporující správné dýchání, jemnou motoriku, nácvik chůze a jiné. Tyto aktivity realizují vyškolení pracovníci v oboru ergoterapie.

Je spousta dalších metod a terapií, které naše aktivizační pracovnice využívají při individuálních aktivitách právě s imobilními klienty, kde je kladen důraz na individualitu a přání každého klienta.

 

Předchozí článekDalší článek